Certifikáty

UNIMED PHARMA® spĺňa všetky normy kvality, vlastní požadované certifikáty, aby mohla pôsobiť a úspešne konkurovať na globálnom farmaceutickom trhu.

UNIMED PHARMA® je držiteľom certifikátov ISO (9001; 13485), ako aj Osvedčenia SVP – „Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer“. Týmto osvedčením spĺňa požiadavky správnej výrobnej praxe v súlade so zákonom 362/2011 Z. z., vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 128/2012 Z. z. a pokynmi Európskej Komisie – „EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use“. 

Získané certifikáty nás motivujú k udržaniu už dosiahnutého štandardu, čím môžeme garantovať kvalitu a účinnosť vyrábaných liekov.o zrak.

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 13485