Kalendár podujatí

ZOZNAM ODBORNÝCH AKCIÍ NA ROK 2020
kreditováných SOS

15.-17. október    XXVI. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
                                miesto: Košice, Kongres Hotel Hilton

31. október          Deň uveitíd – IV. ročník
                               miesto:  Starý Smokovec

17. november      Kazuistiky, Video-prezentácia, Foto-prezentácie (V. ročník)
                               miesto:  Žilina

4.-5. december  Tematický kurz – Aktuálne problémy v oftalmológii 2020
                               miesto:  Bratislava


Zdroj: http://www.soska.sk/kalendar/kalendar-domacich-akcii