Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti UNIMED PHARMA, spol. s r. o., kontaktujte nás prosím prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: 

Mobil: + 421 907 469 009 
e-mail: neziaduceucinky@unimedpharma.sk /pharmacovigilance@unimedpharma.sk