Profil spoločnosti

UNIMED PHARMA®, spol. s r.o. je slovenská farmaceutická spoločnosť založená v roku 1994. Spoločnosť je zameraná na vývoj a výrobu generických oftalmologických produktov.

Od svojho založenia prešla UNIMED PHARMA®, spol. s r.o. mnohými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami. Týkali sa rozšírenia a modernizácie výroby, logistiky, marketingu ako aj samotného produktového portfólia.

Veľký dôraz kladieme na ľudský potenciál, ktorý je kľúčovým faktorom v pokračujúcom rozvoji našej spoločnosti. Naši odborníci neustále skúmajú a hľadajú nové možnosti v liečbe a starostlivosti o zrak.

Certifikáty

UNIMED PHARMA® spĺňa všetky normy kvality, vlastní požadované certifikáty, aby mohla pôsobiť a úspešne konkurovať na globálnom farmaceutickom trhu.

UNIMED PHARMA® je držiteľom PIC/S certi ...

Čítaj viac

Politika SIM

UNIMED PHARMA spol. s r. o. vyvíja, vyrába a dodáva očné lieky – očné instilácie, zdravotnícke pomôcky – irigačné roztoky. Máme zavedený a udržiavaný systém integrovaného mana ...

Čítaj viac

tcld.net