Politika SIM

UNIMED PHARMA, spol. s r. o. vyvíja, vyrába a dodáva očné lieky – očné roztokové instilácie a zdravotnícke pomôcky – irigačné roztoky a vnútroočné diagnostiká.

Máme zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva (SIM), ktorého súčasťou je systém manažérstva kvality. Náš systém sa zakladá na dodržiavaní požiadaviek aktuálných noriem ISO 9001 ISO 13485.

  • Systém integrovaného manažérstva je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a manažérskej filozofie spoločnosti a je vyjadrením nášho záväzku na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach, najmä ochrane životného prostredia vrátane prevencii znečistenia, v prevencii úrazov a dosahovaní stále sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalitu.
  • Rozvoj podnikania je orientovaný na dlhodobú spokojnosť zákazníkov, vlastníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán. 
  • Presadzovať a dodržiavať v oblasti bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci povinnosti vyplývajúce z legislatívy ako neoddeliteľnú súčasť systému integrovaného manažérstva a všetkých podnikateľských aktivít smerujúcich k prosperite spoločnosti a jej zamestnancov.
  • Súčasťou podnikovej kultúry je zodpovednosť a postoj zamestnancov ku kvalite, životnému prostrediu a ochrane zdravia.
  • Sústavným vzdelávaním a zvyšovaním spôsobilosti zamestnancov zvyšujeme povedomie o kvalite produktu, dôležitosti dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Manažment UNIMED PHARMA spol. s r. o. neustálym rozvojom SIM vytvára základný predpoklad pre napĺňanie podnikateľského zámeru a neustále zlepšovanie.
  • Dodávatelia sú starostilo vyberaní a hodnotení zo zameraním na kvalitu dodávaných materiálov alebo služieb.
  • Našimi partnermi sú všetci naši dodávatelia a tiež sú zainteresovaní na plnení našej Politiky SIM.
  • Úspešnosť vidíme v udržiavaní zhody podnikania s legislatívnymi  požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
  • Efektívnou komunikáciou so zainteresovanými stranami optimalizujeme SIM.

Schválil: RNDr. Elena Slučiaková
    Generálny riaditeľ spoločnosti

Dňa: 08.11.2022

ocianews.com 50 tl deneme bonusu veren bahis siteleri bahis siteleri